اِلـی ★فرشته کوچولویِ دلشکسـته ✘

از بزرگی نترس بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را بدست می آورند، بعضی بزرگی را به دامانشان می اندازند

اِلـی ★فرشته کوچولویِ دلشکسـته ✘

از بزرگی نترس بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را بدست می آورند، بعضی بزرگی را به دامانشان می اندازند

اِلـی ★فرشته کوچولویِ دلشکسـته ✘

زندگی همین است
همین چیز هایِ کوچکِ ساده
مثلا تو بخندی و من قربان صدقه ی لحن صدایت بروم...

شادی ارواح طیبه شهدا صلوات
اللهم صل علی محمدٍ وآلِ محمد

آخرین مطالب

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

برای اصیل بودن

کافیست که دروغ نگویی

آغاز اصالت خوب همین است

که نخواهی چیزی باشی که نیستی. . .

  • الهه

گر بیایی دهمت جان و
                           نیایی کُشدم غم
من که بایست بمیرم!
                        چه بیایی ، چه نیایی...

#سعدی

۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی

  • الهه